Handling

Banebørster og sognerødder – balladen om en jernbane.

Vigersteddilettantens næste egnsspil planlægges opført til Sct. Hans 2019. Historien som tages under behandling er baseret på virkelige hændelser og lokale borgeres erindringer. Handlingen tager sit udgangspunkt i det faktum, at der mellem 1917 og 1924 blev bygget en jernbane, som skulle passere Vigersted og Ortved. Den Sjællandske Midtbane blev indviet i 1925 og nedlagt igen 1936 og er dermed den jernbanestrækning, der har fungeret kortest tid i Danmark. I stykket hører vi om projekteringen, som skaber splid i sognerådet og ender med et meget uhensigtsmæssigt forløb. Ortved station kom til at ligge 1,5 kilometer fra begge byer.

Da banebørsterne ankommer, opstår der både venskab og fjendskab mellem de fremmede og lokalbefolkningen. Den udsvævende levevis blandt børsterne forarger den lokale afdeling af Indre Mission. Børnene i landsbyen synes de er spændende og der opstår også en romance mellem banebørsten Smukke Torvald og Linda, der er datter af et indremissionsk gårdejerpar.

Undervejs i stykket hører vi om problemerne med banebyggeriet. Der var vedblivende dæmningsskred på passagen over Vigersdal. Der opstod svære problemer, da brændevinsskatten steg 1000 %. Nogle af de lokale husmænd arbejdede sammen med børsterne og annekterede deres levevis til stor fortrydelse for konerne. Vi møder autentiske personer som Førstelærer Simonsen, æggemanden Christian Madsen og hans datter Edith, proprietær Frode Madsen, pastor Gustav Georg Krogh Meyer og høkeren.

Da banen endelig indvies den 15. august 1925 er der stor glæde og mange forventninger til de nye muligheder. 11 år senere kan man konstatere at 28 817 037 kr. plus de 40.000, som sognerådet har måttet spytte i kassen, har været et gigantisk spild af penge. Banen lukkede 15. maj 1936 efter et fald i indtægter på 63 %.