Vigersted Lokalråd generalforsamling i Forsamlingshuset

6 feb 2022 - 14:00

Vigersted Lokalråd indkalder hermed til generalforsamling i Vigersted Forsamlingshus søndag d. 6. februar kl. 14. Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan læses på www.vigersted.net

Kom og hils på lokalrådet og hør mere om, hvad der rører sig omkring lokalrådets arbejde.
Har du lyst til at deltage i lokalrådsarbejdet, så kontakt Berit Galberg på
22 21 23 25 og hør nærmere. Vi byder på kaffe og kage.
På gensyn. Vigersted Lokalråd

 

Skriv et svar