Fuglereservat

Kværkeby Fuglereservat har eksisteret i mere end 40 år – og er resultatet af en enkelt mands fantastiske indsats og interesse for< natur og fugle. Det rige fugle- og dyreliv kan iagttages fra en godt to km lang befæstet græssti, der går hele vejen rundt i reservatet. Dette kan gøres med almindeligt fodtøj – også om vinteren. Også handicappede kan komme rundt til store naturoplevelser.

Foreningen Kværkeby Fuglereservats Venner blev i efteråret 2009 stiftet med det formål at redde Kværkeby Fuglereservat. Projektet lykkedes via indsamling af midler til køb og renovering af reservatet.

Foreningen tæller nu ca. 300 betalende husstande, hvoraf ca. 60 % kommer fra lokalområdet, medens de øvrige kommer fra andre egne af Sjælland.

Siden overtagelsen ultimo august 2010 har foreningens medlemmer gjort en stor indsats med frivilligt at pleje, passe og renovere reservatet. Mellem 40 og 50 medlemmer deltager aktivt i forskellige arbejdsgrupper, som hver især yder en flot indsats.

Foreningens overordnede mål er bl.a. at gøre reservatet tilgængeligt for borgere med funktionsnedsættelse. Næste store projekt er netop igangsat og omfatter tilbygning med handicaptoilet og en trappelift op til fugletårnet. Når dette projekt er gennemført, kan foreningen fokusere langt mere på at arrangere guidede omvisninger for skoler, ældregrupper, handicappede m.fl.

Reservatet afholder gennem året flere åbne arrangementer, hvor alle kan deltage. Desuden er der mange medlemsarrangementer og adgang for medlemmer på bestemte tidspunkter. Et medlemskab koster kr. 200,- om året for en husstand.

www.fuglereservat.dk