Flextrafik

Flextur er delvis individuel transportform, der supplerer den rutefastlagte kollektive trafik. Flextur kan benyttes alle dage mellem kl. 06.00 og 23.00. Turen skal blot være påbegyndt inden for dette tidsrum, og start- og slutadressen skal ligge inden for en af de kommuner, som tilbyder Flextur.

Flextur skal bestilles efter særlige regler