Byens flag og flagstænger til flagallé udlejes

Lokalrådet råder over flag til byens flagstang overfor Forsamlingshuset ved søen, hvor flaget hejses på visse officielle flagdag. Lokalrådet har også indkøbt nye flag og flagstænger til flagning rundt i byen ved festlige lejligheder.

Flaget på den høje flagstang og de mindre flagstænger kan lejes af byens borgere for et mindre beløb.

Pris: Stort flag 100 kr. (hejsning/nedtagning kan evt. aftales)
Pris: 6 flagstænger inkl. flag 300 kr. (antal dage aftales)

Flagene opbevares i det gamle sprøjtehus på Vigersted Bygade.

Henvendelse Berit Galberg
mobil 22 21 23 25
mail: berit@galberg.dk

Byens flagstang
Byens flagstang

 

Flagallé
Flagallé