Oplevelsesstien

To etaper af Oplevelsesstien er nu etableret

Oplevelsesstien bliver ca. 25 km lang og starter ved Regnemark/Dyndet i øst og forløber gennem Humleore Skov, gennem mosen mellem Vigersted og Kværkeby, gennem engene ved Værkevad langs med Vigersdal Å frem til østsiden af Haraldsted Sø. Ved Roskildevej benyttes en gammel granitunderføring så krydsning af Roskildevej kan ske fra cykelstien på begge sider af vejen. Herfra går turen langs med søens nordlige bred frem til Vrangeskov, gennem Vrangeskov og videre langs med søbredden forbi Haraldsted By og herfra frem til Dæmningen mellem Haraldsted Sø og Tivolisøen. Stiens forløb bliver herfra over Dæmningen, forbi Roklubben og frem til grusvejen ved Eilstrupvej og herfra videre frem til Holbækvej ved Lille Svenstrup. Ved Holbækvej underføres stien sikkert under den trafikerede vej og følger herefter den eksisterende sti langs med Ringsted Å. Dette forløb følges frem til Høm Mølle. Stiens start i øst bliver forbundet med Køge Ås stien med forbindelse til Køge.

Strækningen i Vrangeskov og fra Roskildevej til Vrangeskov er nu etableret og åbnes officielt den 24. august kl. 13 fra Roskildevej.

Oplevelsesstien på Mærsk-fondens hjemmeside

Vil du læse mere om Oplevelsesstien kan dette link benyttes: http://apmollerfonde.dk/projekter/oplevelsessti-i-ringsted.aspx

Hvornår er hele Oplevelsesstien færdig?

Som det ser ud nu, vil etableringen af Oplevelsesstien blive færdiggjort i ca. 5 etaper. Hvor Vrangeskov var den første, Roskildevej til Vrangeskov den næste. Rækkefølgen for de øvrige etaper er endnu ikke fastlagt. Men der arbejdes på at hele Oplevelsesstien er færdigetableret inden udgangen af 2017.

Oplevelsesstien gennem Vigersted lokalområde

En meget stor del af Oplevelsesstien kommer ind i Vigersted lokalområde og kommer også til at omfatte forskellige aktiviteter. Bl.a. etableres en ”Lær at Cykle Bane” på Bjergvej ved ”Bananen” – en fiskebro med bålhytte mellem Vigerstedvej og Ejdamsvej og forskellige infotavler.

Hvorfor Oplevelsesstien

Oplevelsesstien er og bliver et resultat af frivilligt initiativ i et nært samarbejde med Ringsted kommunes administration og kommunens politikere. Oplevelsesstien skal være med til at øge tilgængeligheden til kommunens unikke natur og sikre at borgerne i fremtiden kan dyrke motion og interesser i det fri. Visionen med stien og dens aktiviteter er at danne grundlag for lignende opkoblinger til stien med udgangspunkt i lokale initiativer.

Vrangeskov

Den første strækning i Vrangeskov er nu etableret og indeholder disse aktiviteter:

–      Isætningsplatform til kajakker og kanoner neden for ”Det gamle traktørsted”

–      Helt ny sti med broer og spanger over fugtige passager langs med søen

–      Opsætning af borde og bænkesæt 3 forskellige steder langs med søen

–      ”Den hemmelige sti” for børn

–      Balance-bane, måske Danmarks længste

–      Stor bålhytte i forbindelse med eksisterende shelters

–      Gul trampesti på ca. 3,5 km – Rundsti

–      Mountainbike-bane på ca. 3,5 km

–      Område for hulebygning

–      Endagsteltning uden faciliteter

Roskildevej til Vrangeskov

Den 24. august 2015 åbnes denne strækning, der bliver en af Oplevelsesstiens flotteste, men også en af de vanskeligste at anlægge. Lange strækninger er naturbeskyttet §3 områder og andre er kulturarvsbeskyttet. Det betyder, at der flere steder er anlagt lange træstier på op til 60 meter. Lange strækninger blive med græsoverflade.

I dette projekt indgår også en undergang af stien under Roskildevej ved Stavedsbroe i bunden af Vigersdal. Det betyder, at man fra Roskildevej kan komme helt ind til Ridevoldene og til aktiviteterne i Vrangeskov. Også på denne strækning er der etableret et par bådebroer og en shelter. Der er også borde og bænke undervejs.

Overordnet beskrivelse

Hovedprojektet indeholder masser af oplevelser undervejs i forløbet:

–      Lær at cykle-bane

–      Fiskebro

–      Shelter

–      Isætningsplatforme for kajakker 3 – 4 steder i Haraldsted Sø

–      Masser af informationsplancher om kultur, geologi, dyr og planter. Herunder tørvegravning. Ådale, søer, vandforsyningens historie, åse mv.

–      Udendørs mini-træningspavillioner til udendørs fitness

–      Mange bord og bænkesæt undervejs

–      Kun 4 – 5 steder på den 25 km lange strækning krydses offentlig vej. Alle steder med begrænset biltrafik. Derfor bliver det en sikker rekreativ infrastruktur, der kan benyttes som cykelsti mellem by og landområder og landområderne imellem.

Budget

Efter 4 – 5 års arbejde er finansieringen af Oplevelsesstien faldet på plads. Finansieringen ser sådan ud:

  • 4,0 millioner kroner fra A. P. Møller-fonden
  • 4,5 millioner kroner fra Nordea-fonden
  • 1,5 millioner fra LAG-Ringsted – herunder EU midler
  • 0,2 millioner fra Grønne Partnerskaber
  • 4,0 millioner fra Ringsted Kommune, fordelt over 4 år

Den samlede finansiering kommer således op på 14,2 millioner kroner. Desuden har Ringsted Kommune stillet en driftsgaranti på kr. 300.000 om året over 10 år.

 

Skriv et svar