Rosengårdsstien

Stiforløbet omkring Rosengårdsstien har nogle helt særlige kvaliteter: En meget varieret natur hvor skoven ikke “kun” er produktionsskov, men hvor der også er blevet plads til nærmest urørte naturområder – især vådområderne meget stor variation af dyre og planteliv.

Læs folder om Rosengårdsstien.