Uffe Toftager Larsen

Jeg er født i 1952, bibliotekar og arbejder pt. på Sorø Bibliotek. Jeg har boet hele mit liv i Vigersted, heraf de første 2 år i Vigersted Forsamlingshus, hvor mine forældre, Erland og Ketty Toftager Larsen, var værtspar.
I 1954 flyttede vi til huset Vigersted Bygade nr.2, hvor jeg endnu bor sammen med min mor.

Min mor er fra St. Merløse, født i 1926, mens min far er født på Tofteagergård mellem Vigersted og Snekkerup. Gården er en gammel slægtsgård, som har været i familiens eje igennem mange generationer. I dag ejes gården af min fætter, Steffen Toftager Larsen og hans kone Lisbeth.

Uffe foran Toftagergård
Uffe foran Toftagergård

Min far, som døde i 2005, havde 7 søskende, hvoraf 2 stadig lever, og mange fra vores slægt bor stadig her på egnen. I 1959 begyndte jeg på Vigersted Skole, i Forskolen, hos frøken Asta Madsen. Her gik jeg i 2 år, før vi i 3. klasse flyttede ned i det, som vi i dag kalder ”Den gamle Skole” (Vigersted Bygade nr. 45-47).
I januar 1961 gik vi alle i optog op for at indvie den nye skole (den ældste del af den nuværende Vigersted Skole). Poul Therchildsen afløste Bruun Simonsen som skoleleder, og der blev ansat flere nye og unge lærere. Det var en stor forandring at gå fra den gamle skole med dens ferniserede gulve til helt nye og lyse lokaler.

I min barndom så Kirkeengen helt anderledes ud, end den gør i dag, idet der var eng gennemskåret af grøfter. Efterår og vinter var den oversvømmet, så vi kunne sejle på tømmerflåder og løbe på skøjter og kælke om vinteren. Forår og sommer byggede vi huler, legede cowboys og indianere og skød med bue og pil. Jeg husker, at der var et godt sammenhold blandt byens børn.

Uffe og Ketty foran huset Vigersted Bygade 2
Uffe og Ketty foran huset Vigersted Bygade 2

Vigersted by havde ikke mange indbyggere før 1970erne, vel kun ca. 100. Men vi havde dog en købmand, som desværre lukkede i 1985. Men i 70erne kom der gang i udviklingen med udstykningen af de nye parcelhuskvarterer, Ågerupvej, Rusgårds Bakke, Degnebakken og Bredagervej. Skolen blev udbygget og fik overbygning, og vi fik en flot ny idrætshal. I dag fortsætter udbygningen så med det nye kvarter Skovbakken.
De mange nye tilflyttere var med til at give Vigersteds foreningsliv en gevaldig opblomstring, og ”gamle” og ”nye” Vigerstedborgere har fundet sammen omkring mange gode og spændende aktiviteter.
Uden tilflyttere havde Vigersted ikke kunnet overleve som landsby! Det at Vigersted er en aktiv landsby gør, sammen med de skønne omgivelser, at det er et rart sted at bo.