Transport

Vigersted lokalområde betjenes med kollektiv trafik og gennemskæres af 2 busliner mellem Ringsted og Roskilde og mellem Ringsted og Borup. Begge buslinjer har forbindelse til tog mod hhv. København og Jylland.

Til transport af skolebørn til Vigersted Skole kører der skolebusser, der primært betjener Jystrupområdet, Ortved og Nebs Møllevej kvarteret, men også Snekkerup og Ågerup.

Kommunal busgruppe

Ringsted kommune har en busgruppe med repræsentanter fra en række lokalområder, der mødes 1-2 gange årligt med Teknisk Forvaltning og MOVIA for at komme med forslag til forbedringer til busbetjeningen i landområderne. Lokalrådsformand Palle Kristoffersen deltager i denne gruppe fra Vigersted Lokalområde. Forslag og ønsker kan gives til ham.