Borgermøde den 5. november om ny landdistriktspolitik

Alle borgere i Vigersted, Humleore, Ågerup, Snekkerup,Egemose, Ortved, Nebsmøllevej og Værkevad har mulighed for at komme med idéer og forslag til landsbyens og lokalområdets fremtid.

Som en del af den dialog, der netop nu sættes i gang omkring en helt ny landdistriktspolitik i Ringsted Kommune, inviterer Vigersted Lokalråd til borgermøde.

Borgermøde, Mandag den 5. november kl. 19:30 i Vigersted Forsamlingshus

Program:

  • Hvad ønsker Vigersted og omegn sig af fremtiden?
  • Vær med til at præge udviklingen
  • Debat om landsbyidentitet og ny landdistriktspolitik
  • Præsentation af den nye hjemmeside www.vigersted.net – alle lokalområdets foreninger er velkommen til at få en omtale med link til deres egen hjemmeside. Kom og se eksempler
  • Status for Vigersted Lokalråds arbejde, herunder dialog med Ringsted Kommune vedr. trafikforhold i og omkring Vigersted

Kom og vær med til en positiv og fremadrettet debat, som i foråret 2013 skal munde ud i en indstilling til politikere og byrådet om vores ønsker til fremtidens Vigersted.

Den gamle landdistriktspolitik fra 2004 var flotte ord på glittet papir, men hvad kom der ud af den? Det er der mange landborgere, der har undret sig over! Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt deltager i debatten og kommer med forslag og idéer, som Lokalrådet kan arbejde videre med.

På den måde kan vi sammen præge udviklingen hen imod en handlingsorienteret landdistriktspolitik med vores ønsker for fremtiden. Visioner som både nuværende borgere og nye tilflyttere kan se perspektiverne i. Husk at ca. 40 % af alle borgerne i Ringsted Kommune kommer fra landet og betaler sin store del af indtægterne til kommunen. Derfor vil vi også meget gerne tages alvorligt og kunne se resultater af vore bidrag til fællesskabet i kommunen!

Du er også velkommen til at deltage i Landsbyforeningernes fællesmøde den 30. oktober kl. 18 i Tvindelstrup Forsamlingshus. Her tages der hul på debatten om fremtiden for alle landsbyerne i Ringsted Kommune.
Vigersted-mødet den 5. november er tæt knyttet til dette møde: Se udførlig omtale på http://ringsted.dk/OmKommunen/Landområderne.aspx

På gensyn i forsamlingshuset,

Vigersted Lokalråd

Skriv et svar