Generalforsamling i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

Den udsatte

Generalforsamling i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus 

skal nu afholdes. Det sker:

Mandag den 19.oktober kl. 19.30 i Vigersted Forsamlingshus. 

Alle medlemmer af støtteforeningen kan deltage. Dog er der Coronaloft. Vi må ikke være over 50 forsamlede.

Derfor er der tilmelding på Vigersted Booking.

Vi opfordrer til, at hver husstand grundigt overvejer deltagerantallet.

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på Støtteforeningens hjemmeside www.vigerstedforsamlingshus.dk

Skriv et svar