Generalforsamling Vigersted Lokalråd søndag d. 6. feb. kl. 14.00

Vigersted Lokalråd indkalder hermed til generalforsamling i Vigersted Forsamlingshus
søndag d. 6. februar kl. 14.00 .
Dagsorden ifølge vedtægterne, der kan læses på www.vigersted.net
Kom og hils på lokalrådet og hør mere om, hvad der rører sig omkring lokalrådets arbejde.
Har du lyst til at deltage i lokalrådsarbejdet, så kontakt Berit Galberg på
22 21 23 25 og hør nærmere. Vi byder på kaffe og kage.
På gensyn. Vigersted Lokalråd

 

Skriv et svar