Helhedsplan

Helhedsplanen er udarbejdet i 2013 og 2014 af Vigersted Lokalråd og er færdiggjort den 30. september 2014 som oplæg til en ny lokalplan for Vigersted. Helhedsplanen er udarbejdet som en forlængelse af Kommuneplan 2013 – 2022 og som udmøntning af den nye Landdistriktspolitik 2014 – 2018.

Helhedsplan for Vigersted lokalområde 30. sept. 2014

helhedsplan_vigersted

Bilag 2. Oversigtskort før helhedsplan. Vigersted

trafikflow

Bilag 4. Opdateret faktablad Vigersted Landsbyidentitet

 

Skriv et svar