Hundelufterområde nyhedsbrev maj 2020

 Tak til alle
Stor tak til alle Jer, der har støttet projektet ved køb af ”hundeaktier”. Salget har indbragt mere end 10.000 kroner til hjælp til etableringen af hundelufterområdet. Sammen med tilskud fra helhedsplanpuljen er det således lykkedes af få finansiering og etablering på plads. Vi kan se, at det nye hundeområde bliver flittigt benyttet og at de fleste rydder pænt op efter deres hunde. Der ses også langt mindre hundeefterladenskaber på Oplevelsesstien. Tak for det.

Indvielse aflyst
Lokalrådet har aflyst alle aktiviteter grundet Corona- situationen indtil september, og derfor er den planlagte indvielse af hundelufterområdet d. 24. maj også aflyst. Lokalrådet overvejer i stedet at fejre områdets 1. års fødselsdag til næste forår, hvis tiderne ellers er til det.

Beplantning på området
Lokalrådet vil, hvis det er muligt, afholde en plantedag til efteråret. Det er meningen, at der skal plantes buske på 1-1½ meters højde i plamager forskellige steder rundt på området.
Vi håber, nogle af Jer vil komme og give en hånd med, når det bliver aktuelt.
For at sikre biodiversiteten i lokalområdet har vi tilbudt kommunen, at der kan etableres blomstereng på en del af området. Byrådet behandler snart forslag om blomsterenge forskellige stedet i kommunen, og vi afventer spændt på svar.

Tilsynsgruppe
Lokalrådet har et stort ønske om, at en gruppe hundeejere vil stå for retningslinjer og tilsyn af området. Vil du give en nap med, må du meget gerne kontakte Peter på 20 83 60 90.

Borde/bænkesæt og bænk
I forbindelse med hundeområdet er der også opsat et nyt bordbænkesæt ved bålhytten og en bænk på bakken med god udsigt over området.

 

 

 

 


Hundeaktier
Det er stadig muligt at støtte hundelufterområdet ved køb af aktiebevis. Send 100 kr. eller mere via MobilePay til 22 21 23 25 (Berit Galberg). Skriv navnet, der skal stå på aktien (hunde- eller menneskenavn), samt adresse, hvor aktien skal afleveres, så lægges den i din postkasse hurtigst muligt.

     På lokalrådets vegne Berit Galberg
22 21 23 25

What do you want to do ?

New mail

Skriv et svar