Kom til generalforsamling og hør om Helhedsplanerne i Vigersted

Søndag den 30. marts 2014 satte Vigersted Lokalråd arbejdet med helhedsplanerne i gang. Arbejdet indbefatter bl.a. fortsættelse af indsamling af idéer og ønsker til, hvordan borgerne helst ser udviklingen i Vigersted lokalområde.

Helhedsplanerne er en forlængelse af den nye kommende landdistriktspolitik, der er under udarbejdelse i kommunen. Processen med helhedsplanerne er født i Landsbyforum, der er paraplyorganisationen for kommunens 10 landdistrikter. Tanken er, at planerne skal udmøntes i konkrete og realiserbare planer, som kommer landdistrikterne til gode og som over de kommende år skal være medvirkende til, at det bliver så attraktivt at bo i kommunens landdistrikter, at befolkningsgrundlaget kan bibeholdes og at nye tilflyttere finder det værd at bo på landet.

Arbejdet, der nu er sat i gang, fortsættes i Vigersted Lokalråd, der er meget åben for input fra borgere, interesseorganisationer og foreninger. Alle er velkommen med forslag og ønsker. Det er kun et spørgsmål om at kontakte lokalrådet –

– eller at møde op til lokalrådets kommende generalforsamling søndag den 27. april kl. 14:30 i Vigersted forsamlingshus. Her vil der blive mulighed for at høre mere om arbejdet og mulighed for at komme med tanker og idéer.

Helhedsplanerne omfatter ikke kun tiltag der kan gøres på den korte bane, men også ønsker om, hvordan lokalområdet bør tage sig ud om 5, 10 eller 15 år. En fornuftig planlægning kan være med til at lægge rammerne for et smukt og attraktiv lokalsamfund, som det vil være en fornøjelse at bo i. Tidsplanen er dog stram, da Vigersted Lokalråd inden den 1. juli 2014 skal have sin plan klar til kommunes videre arbejde med planerne, som forventes færdige inden årets udgang.

Kom med dine tanker og idèer for Vigersted lokalområde. Det er nu, der er mulighed for præge udviklingen.

Skriv et svar