Lokalrådets Nytårskur i Forsamlingshuset

Lokalrådet holdt søndag d. 15. januar 2023 for første gang Nytårskur for nye tilflyttere, hvor Vigersted Lokalråd fortalte om deres arbejde.

Forskellige foreninger informerede desuden om, hvad der er af muligherder i vores hyggelige landsby.
Lokalrådet påtænker at gentage successen til næste år.

Klar til at byde velkommen til nye tilflyttere

Skriv et svar