Nyt fra Lokalrådet om Bymidten

Så er der sået græs og udjævnet jord omkring fitness-redskab og gynge og alle borde og bænke er kommet på plads. Sidstnævnte sikret med betonfæstning i jorden.

Ved brug henstilles til, at man holder afstand og at kun en familie af gangen benytter tog, gynge eller sandkasse. Toget har meget billige billetter og nogle gange hører vi, at det kører helt til Tyskland.

Skriv et svar