Nytårsudtalelse fra Vigersted Lokalråd

Her ved tærsklen til et nyt år er det tid at se tilbage på 2012.

Efter grundige forberedelser blev Vigersted Lokalråd stiftet på en meget velbesøgt generalforsamling den 15. april. Vedtægterne blev godkendt og der blev valgt 7 rådsmedlemmer, 2 suppleanter og revisorer.

Vigersted Lokalråd er ved Sekretær Peter Hansen repræsenteret i Landsbyforeningerne i Ringsted Kommune, og i den Lokale Aktions Gruppe (LAG), og ved formand Palle Kristoffersen i den kommunale busgruppe, der repræsenterer landområdernes interesser i forhold til Ringsted Kommune og MOVIA

I 2013 kommer der til at forløbe 2 kommunale aktiviteter som vi allerede er godt forberedte på.

Det ene handler om landsbyidentitet og revision af den kommunale landdistriktspolitik, hvor der allerede har været afholdt 2 kommunale møder og et 3. er på vej. I den forbindelse ønsker repræsentanter fra de forskellige forvaltninger at mødes med de enkelte lokalråd og landsbyforeninger. Der er planlagt møde med Vigersted Lokalråd den 14. marts 2013 kl. 17-19.

Det andet initiativ er udarbejdelse af Trafikplan 2014-17, som der i starten af 2013 op startes en proces om. Til dette arbejde er vores notat fra efteråret sammen med input fra borgermøde den 5. november vigtige brikker.

I første kvartal 2013 vil lokalområdets foreninger og institutioner blive indkaldt til workshop i brug af hjemmesiden, herunder muligheden for at lægge nyheder ind og bruge kalenderfunktionen.

Med håbet om et godt år for Vigersted Lokalområde ønskes alle et godt nytår.

Vigersted Lokalråd

Skriv et svar