Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Vigersted Forsamlingshus den 19.10.2020.

 1. Valg af dirigent. Peter Hansen blev valgt.
 2. Bestyrelsens beretning for året 2019.

Husets drift

 • Huset har været udlejet til 34 private arrangementer primært lørdag søndag
 • Dilettanten øver torsdag aften til den årlige Vigersted revy
 • Billarden træner tirsdag og torsdag aften og holdt 5-6 turneringer på lørdage
 • Vakse Voksne træner torsdag formiddag
 • Voksenklubben mødes i lille sal mandag fra 14-16 i lige uger
 • Skolen har ikke været der i 2020, men har bestilt 1 uge i 2021

og som noget nyt sidst i 2020 grundet renovering af præstegården:

 • Konfirmander kommer onsdag fra den 21. september. Tidsrum:13.30 – 16.
 • Nørkleklubben vil benytte lille sal. Onsdag 10-13 fra den 3. september.
 • Korene benytter store sal. Onsdag 16-21 fra den 10. september.
 • Menighedsrådsmøder benytter lille sal.

 

Reparationer og vedligeholdelse

Vi har ikke lavet nogen store vedligeholdelsesarbejder.  Gulvene blev lakeret under Coronalukningen sammen med en hovedrengøring og pletmaling.

Vi har udskiftet borde og 50 stole i store sal.

Vi har udskiftet hoveddøren – bemærk at den nu åbner udad og kan holde sig åben.

Vedligeholdelse af arealet omkring huset, klipning af hæk, græsslåning, pasning af affaldscontainere, snerydning, saltning mm.  Alt dette kan vi takke Jes for.

Økonomi

i 2019 havde vi et overskud på kr. 41.000.

Forårsrengøring

Vi vil meget gerne have hjælp til 1-2 gange årligt at rengøre hele huset. Specielt de steder der er svære at komme til i det daglige – over 2 meter og under ½, radiatorer, køkkenet, stole og borde og udendørs tagrender, ukrudt og afløb — meget mere.

Fremtiden

Overtagelsen af huset medfører ”lidt” ændringer i vedtægter, forsikringer, udlejningspriser og sikkert meget mere, som vil dukke op. Bestyrelsen vil være klar til at løse mange af dem og vil ellers søge hjælp til løsninger.

Vi har en liste over de større ting

 • udskiftning af tegltaget,
 • udskiftning af ”eternit” taget,
 • udskiftning af gulvet i store sal og
 • løbende udskiftning/reparation af vinduerne.

Bare for at nævne de største. Nu skal vi jo selv stå for økonomien, så vi vil prøve at søge tilskud hos de fonde der støtter sådanne projekter

Den nuværende bestyrelse er

Anders, Mathea, Michael, Uffe, Niels og Torben Ulrik. Torben Jensen fungerer som sekretær.

Den nuværende bestyrelse vil gerne fortsætte, men da vi ikke har nogen begrænsning vil vi gerne have flere med ombord i bestyrelsen eller til at hjælpe os med rådgivning om overtagelse og ejerskabet af hus og grund.

Budget for det kommende år er under udarbejdelse, da vi jo står foran væsentlige ændringer i driftsudgifter, som vi endnu ikke kender.

 

Kommentarer:

Overtagelse sker sandsynligvis 1.januar 21.

Bestyrelsen prøver at få nedsættelse for ejendomsskatter. Det er før set i bl.a. Ringsted Kommune og Hjørring.

Forsamlingshusforeningen bør kontaktes.

Kommunens folk går huset igennem sammen med medlemmer af bestyrelsen for at finde fejl og mangler.

 1. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Mathea forklarede, at hun posterer, og Langelinierevisionen bogfører, laver årsrapport og indberetter moms. Pris herfor 4.920.
 2. Indkomne forslag herunder kontingentfastsættelse.

Der var vedtægtsændringsforslag, som endte med et resultat. Se her.

Kontingentforhøjelse fra 200 til 300 kroner.

Bestyrelsen blev opfordret til at finde en mulighed for et adressekartotek, således at man kan sende besked, når næste kontingent skal betales. Ved kommende opslag bør det nævnes at indbetaleren bør indsende en mail til huset med oplysning om mailadresse.

Kommende aktiviteter:

Bestyrelsen arbejder på at overtage huset.

Der blev opfordret til at lave en folder med oplysning om hvorledes man bliver medlem.

Corona sætter for øjeblikket begrænsninger for aktiviteter.

Bestyrelsen blev opfordret til at indkalde de folk, der her meldt sig som aktive og få dannet arbejdsgrupper.

 1. Valg af min. 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Anders Piil, Torben Ulrich Petersen og Michael Chiamchanthuek valgtes for et år. Mathea Jensen, Niels Arentoft, Uffe Larsen og Torben Dan Jensen for 2 år. Tina Gundersen og Martin Henriksen er suppleanter i 2 år.
 2. Valg af revisor og suppleant. Berit Galberg og Mariann Hansen.
 3. Det blev anbefalet at tage kontakt til FGU i Ringsted vedr. udhængsskab.

 

Skriv et svar