Valgdebat med store bekymringer for trafiksikkerheden

Godt 100 borgere deltog i aftenens valgdebat i Vigersted Forsamlingshus. Efter politikernes 3
minutters præsentation, kom der fra første sekund godt gang i debatten. Rigtig mange borgere
havde et utal af spørgsmål til aftenens panel.

Fælles var den store bekymring for trafiksikkerheden. Både for trafikken fra den store industrielle
udbygning på Jordemodervej, hvor de store lastbiler allerede har fundet vej gennem Kværkeby og
Vigersted. Størst var bekymringen dog for de store 7-akslede 56 tons tunge gylletransporter fra
den meget store udbygning af svineproduktionen på Overdrevsgården i Vigersted. Et byggeri, som
de fleste politikere dårligt kendte til, fordi man politisk har overdraget godkendelser mv. til
kommunens administration. Flere politikere var ikke engang blevet orienteret om projektet.

Også cykelstien fra Vigersted skole til Roskildevej var oppe til debat. I relation til de store
lastbiltransporter og det generelt stigende trafiktryk, blev der fra borgerside givet udtryk for
frustration. Men disse blev sat i udsigt, at man igen politisk ville tage problematikken op med
Vejdirektoratet og at der i kommunen var afsat 20 mio. til cykelstier.

En borger havde spørgsmål til den 40 år gamle Vigersted sportshal, der ikke kan rumme alle
ønskede aktiviteter. Bl.a. måtte forsamlingshuset lægge koldt gulv til motion for de ældre. Den
gamle, men meget benyttede hal trænger desuden til en gevaldig opgradering med hensyn til
omklædningsfaciliteter, mødelokaler og plads til fitness.

Børnepasningen i både Vigersted og Kværkeby gav også anledning til spørgsmål og frustration.
Hvorfor er det nødvendigt at borgere fra nærområdet skal køre til Ringsted og Benløse med deres
børn? Det er kommet helt bag på politikerne, at der kommer børnefamilier ind i parcelhusene, når
de handles! Flere politikere gav udtryk for, at situationen var akut og at der skulle handles hurtigt
og gerne med en holdbar langsigtet løsning.

En borger spurgte til en ny tænkt motorvej mellem Ringsted og Roskilde og bad panelet om med
thoms-up at markere stemningen omkring dette. Det var dog ikke muligt, da flere politikere
ønskede en mere nuanceret tilkendegivelse. Men flere gav dog udtryk for, at de klart kunne se
problemerne med den stigende trafik på Roskildevej.

De afsatte to timer til aftenens debat rakte ikke til alle de mange spørgsmål. Så ordstyrer Anette
Fog havde mere end rigeligt at se til. Mødet var arrangeret af Borgerforeningen
Fjællebro/Kværkeby og Vigersted Lokalråd.

Skriv et svar