“Vand på Ejdamsvej “- forhåbentlig et overstået kapitel.

Problemet ”Vand på Ejdamsvej ”– forhåbentligt et overstået kapitel.

For et år siden var der oversvømmelse på Ejdamsvej. Det skabte mange gener, og flere biler pådrog sig skader ifm. gennemkørsel.Lokalrådet gik ind i sagen og samlede af flere omgange repræsentanter fra Ringsted Kommune, samt relevante Lodsejere (grundejere) i området, hvor forholdene blev gennemgået.Efter nærmere undersøgelser, kunne det konstateres, at problemet primært skyldes rødder fra nært stående træer, der over tid har trængt ind i det dræn, der leder vand væk fra et meget stort markområde, og dermed har skabt en flaskehals. Kombineret med de store mængder regn vi har oplevet, har vandet ikke kunne trænge hurtigt nok væk.Ydermere tilføres der yderligere vand fra skoven til samme dræn-ledning, blot længere nede på strækningen, der også har sat sit pres på situationen.

I forbindelse med udbedringen, skal der gives stor ros til de involverede Lodsejere, der har handlet meget konstruktivt og løsningsorienteret.
De oplyser at der vil pågå yderligere oprensning gennem dræn-ledningen senere på året.
Der ses dog fortsat større samlinger af vand på marken hvor der sidst var en kæmpe sø, men var der ikke foretaget den seneste oprensning i drænet, havde vi sandsynligvis oplevet oversvømmelse på Ejdamsvej igen her i januar.

På lokalrådets vegne Dan Sharpe

Skriv et svar