Anlæg og arbejde på Vigersted Bymidte

Anlægsarbejdet har været en del forsinket bl.a. på grund af megen regn. Men der sker dog hele tiden lidt.

Den store langarmede gravemaskine med de meget brede larvebælter er kommet for at tilrette søbunden til de planlagte dybdekoter som konsulentfirmaet Niras AS har beregnet for Vigersted Lokalråd. I den østlige ende ved blåleret er dybden stort set rigtig, medens dybden på midten og i den vestlige ende skal tilrettes den østlige ende. Den tidligere gravemaskine kunne desværre ikke gøre arbejdet færdigt i den bløde mosebund på grund af for korte arme og for smalle bælter.

Vandspejlet i søen er beregnet teoretisk og vil være lidt over, på eller lidt under plateauet om sommeren og lidt højere om vinteren afhængig af nedbørsmængden.

Der vil komme selvetableret siv og tagrør lang søens bredder inden for nogle få år.

I sommerhalvåret forventes en vanddybde fra ca. 1 – 1,5 meter. Søen anlægges med en lavvandet zone – plateauet – de første ca. 2 meter udi søen, hvor dybden vil være fra ca. 0 – 20 cm. Herefter øget vanddybden til ca. 1 meter for i midten at ende i ca. 1,5 meter. Først til næste efterår vil vandspejlet nærme sig til tiltænkte niveau.
Den langarmede gravemaskine skal også udjævne jorden på hele det store areal mod øst, når der kommer ophold i vejret.

Græsset omkring søen er sået med flot hjælp fra borgere i Vigersted. Tak for det. Finder i sten og evt. glasskår i det ny-såede græs lægges de i den grå spand foran kirken.
Når maskinerne er færdige, opsættes der et lavt rækværk mellem legeareal og plateauet ved søbredden.

Der er netop opsat en Tryg redningskrans ved legearealet, som vi selvfølgelig ikke håber kommer i brug. Og vi håber at den altid vil være intakt og ikke bruges som legeunderholdning. Redningskransen er sponseret af Trygfonden.

Kanterne i sandkassen er valgt i uforgængeligt materiale og sandet har en dybde på ca. 30 cm under jordniveau inde i kassen.
I midten af november opsættes redskaber fra Kompan. En ny fugleredegynge og et fitnessstativ med forskellige muligheder. Og der arbejdes på at genopsætte det lille klatrenet. Alt får godkendt faldunderlag. Vi har fået sponseret robinietræ, så vi over vinteren kan renovere det lille populære trætog.

Der er anskaffet to flotte bord/bænkesæt i stål og bolværkstræ og en bænk af samme jerntræ fra Knudshoved Havn. Bænken placeres ved den nyligt opsatte flagstang og bord/bænkesættene anbringes og sikres ved sandkassen og ved de to kampesten mod øst.

Flagstangen foran forsamlingshuset er forsynet med en vimpel – og et flag kommer til at ligge i forsamlingshuset, hvor det kan benyttes ved festlige lejligheder, ligesom det tilstræbes at flage på flagdagene. Findes der en flagmester derude?

Hele projektet er finansieret gennem Vigersted Lokalråd, støttet af puljer, fonde og sponsorer suppleret med frivilligt arbejde for at få økonomien til at hænge sammen. Lokalrådet håber på lidt hjælp fra friske borgere til opsætning af rækværk, sikring af møbler, opsætning af klatrenet mv.

Spørgsmål rettes til Vigersted Lokalråd, da projektet er lokalt forankret og styres af lokalrådet.
Kontakt meget gerne lokalrådet eller Peter på 20 83 60 90.

Der tilstræbes en officiel åbning af Vigersted Bymidte grundlovsdag den 5. juni 2020.

Skriv et svar