Forbedringer i Vigersted på vej

Fredag den 13. februar holdt Kim, Peter og Palle fra lokalrådet et møde med 2 repræsentanter fra Teknisk Forvaltning og Vej & Park i Ringsted Kommune. Mødet var den seneste udløber af den kontakt vi gennem mere end 2 år har haft med Ringsted Kommune om diverse mangler og mulige forbedringer primært på Vigersteds veje og stier.

Konkret blev det lovet, at der i løbet af uge 9 bliver lavet et serviceftersyn på alt hvad der er af skilte og lignende rundt i Vigersted, ligesom der vil blive beskåret kommunal beplantning for at sikre færdsel på fortove og sikre oversigt ved vejkryds og der vil blive fejet kantsten. Det betyder også, at der er nogen grundejere, der ved samme lejlighed vil få besked om at sørge for beskæring og klipning, der hvor de har noget, der er vokset for langt ud.

Der blev også drøftet forbedring af bump og andre trafiksikkerhedsforanstaltninger, da de nuværende bump på f.eks. Ågerupvej er asfalteret flade. Der er ingen afklaring på dette endnu.

Hvis du som borger i Vigersted området oplever fejl og mangler på kommunale områder kan du fortælle det direkte til et lokalrådsmedlem eller selv tage kontakt til Ringsted Kommune via deres “Giv et Tip” på Ringsted.dk

Palle Kristoffersen, Lokalrådsformand

Skriv et svar